De Bron Media

Oprichtster / founder

Oprichtster / founder

Oprichtster De Bron Media

Uit de weerspiegeling van het stille water, dat rust op een onbekende diepte van oerverlangens en gedachten, kan men de meest spraakmakende proza en muziek beleven, waarvan de verborgen verhalen meer over de aanschouwer onthullen dan een reis van lichtjaren naar de kern van het universum ooit zou kunnen.

De confrontatie en erkenning van het eigen bestaan met alle onontkoombare hemelse en helse belevenissen vormt de oerbron die in ons allen de snaren van de menselijke ziel bespeelt.

Zo schrijft oprichtster Ingrid van der Weegen, in een voor ieder begrijpelijke stijl, niet enkel over materiële en zalvende onderwerpen. Maar beoogt ze met iedere strook van haar pen, iedere keer weer, een nieuwe kleur uit het palet van ons existentiële panorama te benutten. Om de schaduw aan het licht te tonen en het licht in schaduw te temperen.

De vermenging alleen doet recht aan de complexiteit van ieders levenspad.

Founder De Bron Media

From the reflection of the still water, resting on an unknown depth of primal desires and thoughts, one can experience the most provocative prose and music, the hidden stories of which reveal more about the beholder than a journey of light years to the core of the universe ever could.

The confrontation and recognition of one’s own existence with all inescapable heavenly and hellish experiences forms the primal source that plays the strings of the human soul in all of us.

Founder Ingrid van der Weegen writes in a style that is understandable for everyone, not only about material and suave subjects. But she aims to use a new colour from the palette of our existential panorama with every stroke of her pen, every time. To reveal the shadow to the light and to dim the light in shadow.

The mixing alone does justice to the complexity of everyone’s life path.

Oosterscheldekering Zeeland

Tijdens de heropening van de 4de verdieping in het Topshuis Oosterscheldekering Zeeland is in opdracht van Rijkswaterstaat op 11 juni 2015 het gedicht ‘Een stil verbond is gesloten’ van Ingrid van der Weegen in besloten gezelschap onthuld.

Gedicht ‘Een stil verbond is gesloten’ is gezandstraald in dit prachtig kunstwerk dat is te bewonderen in het Topshuis. In opdracht van Rijkswaterstaat vormgegeven en vervaardigd door ‘De Glasfabriek’ uit Halsteren.

Youtube

Bekijk en beluister onze muziek op Youtube

Spotify

Beluister onze muziek op spotify