De Bron Media

Muziek

Onze muziek

Zoals regen vrijelijk stroomt, stroomt ook ons innerlijke ritme. Dit ritme waarop wij ons voortbewegen en ontwikkelen zien wij als een levensdans. Een muzikale identiteit, een bron. Heel broos, tevens een waar genoegen!

Our music

Just as the rain flows freely, so does our inner rhythm. We see this rhythm, in which we move and develop, as a dance of life. A musical identity, a source. Very fragile, but also a real delight!

Youtube

Bekijk en beluister onze muziek op Youtube

Spotify

Beluister onze muziek op spotify